Kasutustingimused ja privaatsusinfo

Veebilehel www.kalender24.ee avaldatud materjalide kasutamistingimused.

Veebikeskkonnas www.kalender24.ee viibimisega annate nõusoleku täita kasutamistingimusi. Juhul, kui kasutamistingimused ei ole Teie jaoks sobivad, palume Teil lahkuda meie veebikeskkonnast.

Aadressil www.kalender24.ee asuv internetilehekülg, sh sealolevad materjalid (artiklid, fotod, heliklipid, videod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne.) on Autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad Kalender24 -le.
Nimetatud veebikeskkonna kasutajad kohustuvad juhinduma järgnevatest reeglitest:

Materjalide kopeerimine ja levitamine
Veebikeskkonnas www.kalender24.ee avaldatud materjalide (sh artiklid, fotod, heliklipid, videod, blogi- ja foorumite sissekanded, kommentaarid jne) kopeerimine ja levitamine ilma Kalender24 kirjaliku nõusolekuta on üldjuhul keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: info@kalender24.ee

Kommenteerimine
Kalender24 ei vastuta www.kalender24.ee veebileheküljel lugejakommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid omab õigust vajadusel need kustutada. Nimetatud vajadus võib tekkida, kui kommentaarides sisalduv on EV õigusaktidele mittevastav, rikub kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui ka keelekasutuselt.

Hoolimata nimetatud kustutamise õigusest kuulub kommentaari autorile selles sisalduvate väidete tõestamise kohustus vastavalt vajaduse tekkimisele. Kalender24 loeb võlaõigusseaduse tähenduses avaldajaks kommentaari autorit.

Kalender24 -l on õigus veebikeskkonnas avaldatud artiklite, fotode, heliklippide, videote, blogide ning foorumite juurest kõrvaldada kommentaare, mis:
•    ei vasta headele tavadele,
•    ei vasta teemale,
•    autoriks on märgitud teise inimese täisnimi,
•    sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid,
•    sisaldavad reklaamlinke ja -tekste,
•    võib mõjuda kellelegi solvavalt,
•    õhutab kuidagi vaenu või kutsub üles ebaseaduslikule tegevusele,
•    on tõenäoliselt kirjutatud kellegi teise nime alt.

Edastades oma arvamusi-teateid jmt informatsiooni veebikeskkonna www.kalender24.ee vahendusel või sellega seonduvalt, annab nende autor ühtlasi üle ka nende avaldamisõigused (autori varalised õigused). Kõikvõimalikud teosed, mis saadetakse internetiaadressi www.kalender24.ee vahendusel või sellega seonduvalt ei kuulu tasustamisele, va kui pooled ei lepi kokku teisiti.

Be the first to comment

Leave a Reply