Rahvusvahelise Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni (AIMA) kongress CIMA XVIII

„Traditsioonid ja muutused – jätkusuutlik tulevik“ toimub 10.–13. mail Eesti Põllumajandusmuuseumis ning Eesti Maaülikoolis*.

Rahvusvaheline kongress CIMA on üle kolme aasta peetav AIMA kongress. Lisaks toimub sel aastal 9. mail AIMA aastakoosolek ja uue presidendi valimine. Hetkel on AIMA president Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor Merli Sild. Sestap toimub 2017. aasta kongress Eesti Põllumajandusmuuseumis.

Kongressi fookuses on maaelu pärandi ja traditsioonide kasutamine ning muutuste juhtimine jätkusuutlikuma tuleviku heaks. Üheskoos soovime kongressil mõtestada ja leida lahendusi sellele, kuidas maaelumuuseumid tänapäeval koguvad, säilitavad ja tõlgendavad teavet ühiskondlike muutuste
kohta ning mis on mõjutanud või mõjutavad põllumajandust ja maaelu.

Kokku võtab kongressist osa 22. erinevast riigist pärit väliskülalist (Brasiilia, Jaapan, India, USA, Ukraina jpt). Eesti Põllumajandusmuuseumis toimub 10. mail kokku 6 erinevat töötuba ja avatakse uus fondinäitus „Avasta ja imesta“. 11. mail toimub õppereis Tartumaal, mille käigus külastatakse erinevaid Tartu linna muuseumeid (AHHAA keskus, ERM, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum) ja Eesti Maaülikooli kompetentsikeskuseid (Polli, Eerika katsefarm). 12. mail toimub Plenaarsessioon Eesti Maaülikoolis. 13.
mai külastavad kongressi osalejad Sibulateed ja Setomaad. Lisaks toimub 14.‒16. mai kongressijärgne õppereis (Olustvere, Saaremaa ja Põhja-Eesti).

Üheks kongressi peaesinejaks on linnalise piirkonna põllumajanduse nn „söödava aia“ arengu toetaja, Briti kogukonna liider, aktivist ja keskkonna töötaja Pamela Janice Warhurst Suurbritanniast. Teine peaesineja on Mahe-Eesti eestvedaja Krista Kulderknup

Kongressi juhatab Maaülikooli prof. Rando Värnik.

www.epm.ee