Vanavanemate päeval said kõik huvilised pilli mängida

Otepää vallas tähistati vanavanemate päeva 13. septembril kontserdiga, kus
iga vanavanem sai proovida pillimängu.

Otepää Gümnaasiumis toimunud kontserdil esinesid Otepää Muusikakooli
õpetajad ja õpilased. Vanavanemaid tervitas Otepää vallavanem Kalev Laul.
Kontserdi lõpus said vanavanemad proovida kätt kandlemängus ja ksülofonil.
Kõiki osalejaid ootas kohvilaud.

„Idee kutsuda vanavanemaid pille proovima oli meil tegelikult juba kevadel,
kui kutsusime vanavanemaid osalema koos lastelastega muusikakooli tundides,“
laulus Otepää Muusikakooli direktori kt Tuuli Vaher. „Nüüd avanes veel üks
võimalus tuua pillimäng vanavanemateni, mis tekitas suure elevuse.“

„Lapsepõlve elatakse läbi vähemalt kolm korda – ise lapsena, teine kord
siis, kui endal on lapsed ja kolmas kord siis, kui on võimalus kasvatada
lapselapsi,“ märkis Kalev Laul.

„Vanavanemad kuuluvad lapsepõlve juurde ja sellel väärikal pidupäeval täname
kõiki vanavanemaid, kes on oma panuse lastelaste kasvamisse andnud.“

Kontserdi korraldasid Otepää Muusikakool ja Otepää Kultuurikeskus.

www.otepaa.ee
www.facebook.com/TalvepealinnOtepaa/