Merekultuuriaasta rannaretk 27. augustil Sõrve rannamaastikel

Laupäeval, 27. augustil toimub Merekultuuriaasta rannaretk Saaremaal.
Rannaretk on kogu Eesti rannikut ning saari hõlmav Merekultuuriaasta üks
põhiettevõtmisi, mis jõuab igasse rannaalaga maakonda ning suurematele
ja valikuliselt ka väiksematele saartele. Saaremaa rannaretke
peakorraldaja on Saaremaa Merekultuuri Selts.

Saaremaa rannaretk toimub Sõrve rannamaastikel Salme vallas paiknevatel
Järve-Tehumardi-Salme-Üüdibe-Mõldri-Lõmala-Toomalõuka-Lahetaguse
rannamaastikel. Selles piirkonnas on väga mitmekesine rannaloodus,
üllatavad vaated merele ja rikkalik merekultuuriline pärand.

Giidiga retked algavad Kuressaare-Sõrve maanteel Järve puhkekoha
parklast (15 km Kuressaarest) kell 11.00 ja kell 14.00. Retke saab
läbida nii jalgratta kui sõiduautoga.

Retkel läbitav trass on liigendatud kolmeks eraldiseisvaks lõiguks, mis
moodustavad omavahel seotud merekultuurilise terviku.

Keskseks kohaks on maailmas juba kuulsaks saanud eelviikingiaja
laevamatuse leiukoht Salmel ja rannapark. Retkel osalejad võivad läbida
rannaringi kogupikkuses (15 km) või ainult mõne lõigu eraldi, vastavalt
huvile ja võimalusele. Rannaretke olulistes punktides on kättesaadavad
retkekaardid. Kaartide abil saavad retkelised piirkonnas iseseisvalt
„navigeerida“.

Rannaretke lõik 1: Järve-Tehumardi luitemaastik, rannajoon ja
merevaated Suure Katla lahele; teemaks on „Meri annab, meri võtab“;
Rannaretke lõik 2: Salme muinaslaevad, jõgi ja kallasrada, ühe jõe 2
suuet, üks Liivi lahes Salmel ja teine Läänemeres Ariste lahe rannas;
Teemaks on muinasaja meresõit, ajaloolised merelahingud, Portus Novus
ja Saaremaa vägilase Suure Töllu merega seotud muistendid;
Rannaretke lõik 3: Rannajoon ja merevaated mereäärsel maanteel läbi
põliste rannakülade Üüdibe-Möldri-Lömala-Toomalõuka-Lahetaguse; Teemaks
on meresõiduga ja rannaeluga seonduv inimtegevus ning maailmakuulsa
meresõitja G.F. Bellingshauseni kohalik lugu.

Retkepäeva lõpukohaks on Lõmala külastuskeskus ja sadam, kus on võimalik
tellida paadisõitu merele, saab nautida merelist jalutusrada, mängida
lastega paat-mänguväljakul, külastada kohaliku kalanduse ajaloo näitust,
saada kohvi-tee turgutust.

Saaremaa rannaretke toimumispäeva, 27. augusti õhtul on muinastulede öö
ning kõikjal Läänemere rannikul süüdatakse pärimuslikud märgulõkked. Ka
rannaretke päeva lõpetab kell 20.30 ühine muinastule süütamine Lõmalas
ja märgutulede vaatlemine piki Sõrve ja Edela-Saaremaa rannajoont.
Oodatud on vabakutselised pillimehed ja lauljad, et ühisest õhtust
rohkem rõõmu tunda.

Kes plaanivad selle päeva pikemalt väljas veeta, võtku kaasa oma
piknikukorv.

Giidiga retkel osalemiseks on soovitav eelregitreeruda: Arda-Maiga
Raiss, tel 56940303, e-post ardamaiga.raiss@mail.ee. Giidiga retkegrupid
kujunevad eelregistreerumise ja huviliste vaba kogunemise alusel.

Lisainfo: www.saaremaamuuseum.ee