Eesti rahvuslipu sünnipaik Otepää tähistab lipupäeva

4. juuni 2016 on Eesti sini-must-valge rahvuslipu õnnistamise 132.
aastapäev. Otepää, rahvuslipu häll, tähistab seda piduliku rongkäigu ja
kontsert- jumalateenistusega.

Jumalateenistusel teenib EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa,
esineb Narva linna sümfooniaorkester.

4. juunil 1884. aastal kogunes 24 eesti soost haritlast Otepääle, et
pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp. Lipp
pühitseti Otepää pastoraadis. Eesti iseseisvumisel saigi riigilipuks Eesti
Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge rahvuslipp.

Otepää kirikuõpetaja Marko Tiirmaa kinnitusel on Eesti lipu sünnipaigas
tekkimas uus traditsioon – Otepää kirikus õnnistatakse oma perekonna,
ühenduste ja ettevõtete lippe. „Viimasel ajal on meie kirikus lisaks
tavapärastele kirikutalitustele nagu ristimine-leeritamine-laulatamine
tõesti sagenenud inimeste soov ka oma sini-must-valge lipu õnnistamine. Need
on peaasjalikult perekonnalipud, aga ka ettevõtted ja ühendused soovivad
järjest enam oma lippe õnnistada,“ märkis Marko Tiirmaa. „See on väga ilus
ja pidulik sündmus, julgustan kõiki seda tegema. Ja mis saaks sümboolsem
olla kui teha seda juba nüüd, 4.juunil, Eesti lipu päeval!“

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et oma 900. juubelit tähistav Otepää on
Eesti rahvuslippu alati au sees hoidnud. „Oleme ju ikkagi Eesti
sini-must-valge lipu häll ja just Otepäält sai alguse ka muistne
vabadusvõitlus. Kutsun kõiki üles 4.juunil heiskama Eesti lippu meie
rahvuslipu auks!“

Vastavalt Eesti lipu seadusele heiskavad 4.juunil lipu kõik riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised.

Eelmisel aastal tegid Otepää Vallavalitsus ja Valga Maavalitsus
Riigikantseleile ühispöördumise, milles tehti ettepanek sätestada Eesti lipu
päev, 4.juuni, täiemõõduliseks lipupäevaks. Eestis on 15 lipupäeva, millest
kolm – iseseisvuspäev, võidupüha ja taasiseseisvumispäev on täiemõõdulised
lipupäevad, mil Eesti lipp tuleb heisata elu-, äri- ja büroohoonetel.

Eesti lipu õnnistamise 132. aastapäeva tähistamine Otepääl

Kell 10.30 Kogunemine Lipuväljakule, vallavalitsuse hoone ette

Kell 10.45 Pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa

Kell 11.00 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskamine, kõned ja tervitused

Kell 12.00 Otepää Maarja kirikus pidulik kontsert-jumalateenistus. Esineb
Narva linna Sümfooniaorkester.

Fotodel: Eesti lipu päeva tähistamine Otepääl 2015. aastal, fotod: Monika
Otrokova

www.otepaa.ee