“Seto laul eesti folkloristika ajaloos” Obinitsas

8. aprillil 2016 kell 13 kõnõlõs Obinitsa muusiumih Kalkuni Andreas nuidõ
innitsidõ laulunaisi elost ja näide laulast, kiä’ täl omma’ pant raamaduhe
„Seto laul eesti folkloristika ajaloos“. Raamat tull vällä 2015. aastaga
novembrih.