Otepää võtab vastu talvepealinna tiitli

Otepää võtab vastu talvepealinna tiitli

Sellel aastal saabub talv 22.detsembril 2014 kell 1.02. Talvepealinna
pidustused leiavad aset 21.detsembril 2014.

Avamispidustused algavad traditsioonilise talveturuga kell 11.00 Otepää
Keskväljakul. Otepää Naisselts pakub laadasuppi, kavas on mitmesugused
lõbusad mängud kogu perele. Esinevad FeelingGood ja Otepää isetegevuslased,
toimub Otepää Avatud Noortekeskuse poolt korraldatav fotojaht, lapsed saavad
ratsutada ponidega. Toimub eakate jõukatsumine Talvepensionär 2014 tiitlile,
mille kavas on vildiviskamine, lumepalliveeretamine ja palju muud põnevat.

Sportlik talvepealinn pakub elamusi ka spordisõpradele sellel päeval.
Talvepealinna avamispidustuste raames toimuvad 60. Otepää mängud. Kell 12.00
algavad suusahüppevõistlused Apteekrimäel. Kell 11.00-12.00 kestab
linnaorienteerumine.

Kell 14.00 tulevad Keskväljakule kokku jõuluvanad. Tulemas on 13 erinevat
jõuluvana ja jõulumemme – politsei, tuletõrje, kiirabi, postijõuluvana,
naabervallast Paluperast saabub külla jõuluvana ja tema memm. Jõuluvanad
tutvustavad oma liiklemisvahendeid ja arutavad kuuse all mööduva aasta
päevakajalisi sündmusi, nii seda, mis õnnestus, kui ka seda, mille peale
tuleks sõrme viibutada või vitsa anda. Seda kõike tehakse läbi nalja ja
laulu. Hiljem saavad kõik koos jõuluvanadega Otepää Winterplace’i lustima
minna.

Kell 15.00 süütab Otepää grillmeister Tarmo Märss Keskväljakul lõkke ja asub
siga grillima, et talve alguse esimestel minutitel seda kõigile serveerida.
Kell 16.00 saavad muusikasõbrad nautida Raekoja saalis Otepää
vanamuusikaansambli kontserti.

22.detsembril kell 00.40 toimub Keskväljakul tule ja valguse etendus „Valge
talv“ tuleteatri Kelfirius esituses, kell 1.02 saab Otepää talvepealinnaks,
võetakse vastu talvepealinna tiitel. Kell 1.05 tervitame talve
ilutulestikuga ning kõik talve vastu võtnud külalised saavad maitsta
grillsiga.

Talvepealinna avamispidustused organiseerib Otepää Kultuurikeskus koos
mitmete koostööpartneritega – Ilutulestiku Keskus Arnika, Otepää
Pensionäride Ühendus, Otepää Naisselts, Naiskodukaitse Otepää jaoskond,
Otepää Winterplace, Otepää jõuluvanad. Toetab Otepää vald. Talvepealinna
ametlik raadio on Sky Plus.

TALVEPEALINNA TIITLI VASTUVÕTMISE KAVA OTEPÄÄ KESKVÄLJAKUL

Otepää saab Talvepealinnaks 18.korda. Talv saabub 22.detsembril 2014 kell
1.02.

Talve vastuvõtt 21.detsembril 2014 Otepääl

Kell 11.00-15.00 Talvepealinna turg Keskväljakul. Esinevad
FeelingGood, toimub Otepää Avatud Noortekeskuse poolt korraldatav fotojaht,
kavas mitmesugused tegevused, esinevad Otepää isetegevuslased. Toimub eakate
jõukatsumine Talvepensionär 2014 tiitlile. Korraldab MTÜ Otepää Pensionäride
ühendus. Otepää Naisselts pakub laadasuppi. Talveturu päevajuht on Raiko
Allik.

Talvepealinna raames „Otepää mängud 60“ tähistamine.

Kell 11.00-12.00 linnaorienteerumine. Kaardid jagatakse ja
stardipaigaks on keskväljaku jõulukuusk. Raja pikkuseks on 1,5 km. Rajal 3
kontrollpunkti – Turismiinfo Külastuskeskus, Tehvandi Spordimuuseum ja
Otepää Gümnaasium, kus igas punktis ootamas auhind. Osalusgrupp alates 2
liikmest ja vanusepiiranguid pole.

Kell 11.00- 14.00 marumägi Keskväljakul jõulukuuse all.

Kell 12.00 suusahüppevõistlus Otepää mängud Apteekrimäel.

Kell 14.00 Keskväljakul jõuluvanade kokkutulek,
peajõuluvana Valdur Sepp.

Kell 15.00-01.02 Keskväljakul algab sea grillimine lahtisel tulel.
Siga valmib talve alguseks kell 01.02. Grillmeistriks on Tarmo Märss.

Kell 16.00 Raekoja saalis Otepää vanamuusikaansambli
kontsert.

22.detsember 2014

Kell 00.40 Keskväljakul tule ja valguse etendus „VALGE
TALV“ , esitab Tuleteater Kelfirius.

Kell 01.02 Otepää Talvepealinnaks kuulutamine Keskväljakul.
Osalevad teemapealinnade esindused, grillsea degusteerimine. Otepää
naiskodukaitsjad pakuvad kuuma glögi. Talvepealinna tiitli üleandmisel saab
nautida ilutulestikku.

Talvepealinna avamispidustused korraldab Otepää Kultuurikeskus koos mitmete
koostööpartneritega, toetab Otepää vald. Talvepealinna ametlikuks raadioks
on raadio Skyplus.

NB! Seoses pidustusega on 21.12.2014 kella 9.00- 22.12.2014 01.30 liikluseks
piiratud Lipuväljaku tn Munamäe tn ristist kuni Konsumi ristini. Otepää
Keskväljak on liikluseks suletud. Oti pubi esine on liiklemiseks ja
parkimiseks avatud.