Eesti Heliloojate Liit tähistab 90. juubelit

Eesti Heliloojate Liidu eelkäija, Eesti Akadeemiline Helikunstnike Selts
asutati 19. novembril 1924. aastal. Selle sündmuse tähistamiseks toimub
aasta jooksul suurejooneline kontserdisari, mille läbi antakse ülevaade
erinevatel ajajärkudel liidu liikmeskonda kuulunud heliloojatest ning
ühtlasi ka eesti professionaalse heliloomingu ajaloost.

Fookuses on erinevad kümnendid eelmise sajandi algusest tänapäevani välja.
Kontsertide eel toimuvad loengud, kus käsiletakse kontserdil kõlavaid
teoseid fookuses oleva ajastu kontekstis. Esindatud on kõikvõimalikud
erinevad koosseisud ja žanrid sümfooniatest jazz-paladeni. Erilist
tähelepanu väärivad programmis eesti süvamuusika esituskoosseisud nagu
Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti
Rahvusmeeskoor ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, kes on läbi aegade
aidanud eesti professionaalsel heliloomingul areneda ning kvaliteetses
esituses kõlada.

Eesti Heliloojate Liidu esimehe ja juubeliprogrammi kunstilise juhi
Märt-Matis Lille sõnul väärtustab sari heliloojate suurt kultuuriloolist
panust: „Eesti Heliloojate Liidu juubeliaasta on andnud võimaluse mõtestada
uuesti meie säravat ajalugu. Ühest küljest on meil endal põhjust rõõmu
tunda, sest nende aastakümnetega on korda saadetud väga palju. Suur osa
sellest, mis meie liikmed on teinud, moodustab olulise osa eesti
kultuuriloost. Teisalt annab see võimaluse enda jaoks mõtestada erinevatel
ajastutel loodut, seetõttu tulevad ettekandele nii mitmed tuntud teosed kui
sealkõrval ka muusika, mida nii hästi ei teata. Lisaks sellele kõlavad
programmis ka mitmed uudisteosed.”

Sarja avakontsert toimub 7. detsembril Metodisti kirikus, kus ettekandele
tuleb Arvo Pärdi, Lepo Sumera ja Toivo Tulevi sümfooniline looming Tallinna
Kammerorkestri esituses ning Risto Joosti dirigeerimisel.

Eesti Heliloojate Liidu juubelisari on osa Kultuuriministeeriumi poolt ellu
kutsutud Muusika-aasta 2015 programmist.

Eesti Heliloojate Liidu juubeliprogramm:
http://www.helilooja.ee/sundmused/ehl90/

– – –

Eesti Heliloojate Liit on üks vanimaid eesti loomeliite, mille eesmärgiks
on professionaalsete heliloojate ja muusikateadlaste huvide eest seismine,
eesti heliloomingu ja muusikateaduse vaba arengu soodustamine,
loominguvabaduse kaitsmine ja oma liikmete loominguliste huvide esindamine.

www.helilooja.ee

Joosep