„Loomelabor 2014” muusikalise loovuse suvekool noortele

4.-8. augustil 2014 toimub Viljandi Muusikakoolis ja TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia muusikamajas „Loomelabor 2014” muusikalise loovuse
suvekool noortele. Loomelaborit korraldab Eesti Muusikafond koostöös Eesti
Heliloojate Liiduga. Suvekooli partneriteks on Viljandi Muusikakool ja
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

„Loomelabor” on avatud mõtlemisega motiveeritud noorte suvekool, mille
keskmes on loova muusikalise mõtlemise arendamine. See on suvekool
noortele, kellele meeldib muusikast mõelda, seda uurida ja ise luua.
Peamine sihtrühm on muusika- ja huvikoolide vanemate klasside õpilased ning
gümnaasiumi- ja keskastme õpilased. Oodatud on kõikide muusikaerialade
õpilased, eeltingimuseks nooditundmine ja soovitavalt mõne instrumendi
mängimine tasemel, mis võimaldaks oma loodud muusikat esitada. Fookuses ei
ole pillimänguoskus, vaid loov lähenemine pillile ja selle mänguvõtetele.

SA Eesti Muusikafondi juht Kristo Matson näeb loova mõtlemise suvekooli
olulisust ühiskonnas laiemalt: „Suvekoolis keskendume peamiselt muusikalise
mõtlemise arendamisele, küll aga on loova mõtlemise oskus ja selle
arendamine muutunud tänases ühiskonnas üha olulisemaks, sõltumata eriala
valikust. Loomelabor on suviliselt ehe kogunemispaik, kus mitmed tuntud
eesti heliloojad annavad põnevaid loenguid ning valgustavad oma
loomelaborite saladusi. Eraldi tooksin esile hommikuloengud pillide
hingeelust ja visuaalsest muusikast ning koha peal sündiva elektroonilise
muusika, plaanis on ka öine happening lossimägedes. Laulude kirjutamisest
ja oma loomingust tuleb rääkima Vaiko Eplik. Tänaseks on huvi olnud elav,
registreerijaid on Kärdlast, Viljandist, Tallinnast, Tartust, Rakverest,
Võhmast ja mujalt Eestist.”

Suvekooli kursuste jooksul on vaatluse all erinevad teemad, mis aitavad
avada ja lahti mõtestada muusika loomise protsesse. Ühisloengute teemad on
„Pillide hingeelu” (Tõnu Kõrvits), „Laulu loomise lugu” (Vaiko Eplik) ja
„Visuaalne muusika” (Liis Viira). Lisaks sellele annab elektroonilistest
vahenditest loengu helilooja ning näitleja Ardo Ran Varres, kes salvestab
algmaterjali suvekooli igapäevahelidest ning loob nendest elektroonilise
kompositsiooni. Osalejate individuaalsete juhendajatena on kaasatud
heliloojad Tauno Aints, Liis Viira ja Tatjana Kozlova-Johannes.

„Praegu toimub Eestis regulaarselt noorte loomingukontserte paar-kolm
aastas, peamiselt keskastme muusikakoolide kompositsiooniosakondade
eestvedamisel. Paraku jäävad nendelt kontsertidelt kõrvale noored, kes ei
õpi otseselt loominguerialal ja kellel puudub väljund eneseteostuseks,”
põhjendab Loomelabori vajalikkust korraldaja Kristo Matson.

Lisainfo ja registreerimine:
www.helilooja.ee/sundmused/loomelabor

Kristo Matson, Loomelabori korraldaja
E-mail: kristo.matson@gmail.com
Tel: +37253402075

Loomelabor Facebook’is:
www.facebook.com/loomelabor

Pressiteate koostas Elis Vesik.


*Eesti Heliloojate Liit*
*Estonian Composers’ Union*
Lauteri 7c, 10145 Tallinn
Tel/Fax: +372 645 4068
E-mail: heliloojate.liit@gmail.com
www.helilooja.ee
Facebook
http://www.facebook.com/pages/Eesti-Heliloojate-Liit/176400765729858
YouTube http://www.youtube.com/user/HeliloojateLiit

Loomelabori päis