Otepää vallavanema palk läheb pedagoogidele…

Kuldar Veere

Otepää vallavanem Kuldar Veere on kandideerides lubanud, et ta töötab ilma
töötasuta. Vallavanema palk läheb Otepää valla üldhariduskoolide
pedagoogidele.

Otepää Vallavolikogu otsustas Kuldar Veere ettepanekul, et vallavanemale
ametipalka ei määrata ning suunas selle valla koolide – Otepää Gümnaasiumi
ja Pühajärve Põhikooli, palgafondi.

„Lubasin kandideerides anda oma palga Otepää valla tublide õpetajate
tunnustamiseks,“ sõnas vallavanem Kuldar Veere. „Olen selle lubaduse ka
täitnud. Mul on hea meel, et õpetajate tunnustamisel saavad sõna sekka öelda
ka lapsevanemad.“

Otepää Gümnaasiumi palgafondi määrati 19 296 eurot ja Pühajärve Põhikooli
6432 eurot täiendavaid sihtotstarbelisi vahendeid. Raha määramise aluseks
sai õpilaste arv koolides.

Otepää Gümnaasium kehtestas raha jagamiseks vastava statuudi. Ettepanekuid
preemia tegemiseks saavad teha kõik inimesed või ühendused kaks korda aastas
– kevadpoolajal 30.maiks ja sügispoolajal 1.detsembriks. Nii kevad- kui ka
sügispoolaastal määratakse ja makstakse preemiat kuni 6 inimesele, kokku 12
preemiat.

Pühajärve Põhikoolis otsustab vallavanema palga jagamist kooli juhtkond,
õpetajad ning kooli hoolekogu üheskoos.