Eesti Heliloojate Liidu uueks esimeheks valiti helilooja Märt-Matis Lill

Eile õhtul, 14. aprillil Eesti Heliloojate Liidus toimunud üldkogul valiti
Heliloojate Liidu uueks esimeheks helilooja Märt-Matis Lill, kes on siiani
täitnud EHLi aseesimehe kohustusi.
2001. aastal esimehe ametisse valitud ning korduvalt tagasi ametisse
valitud helilooja Olav Ehala otsustas esimeheks mitte enam kandideerida.
Ehala jätkab tööd EHLi juhatuse liikmena.

14. aprilli EHLi üldkogul toimusid ka Eesti Heliloojate Liidu uue juhatuse
valimised. Juhatuse endisest koosseisust valiti juhatuse tööd jätkama Olav
Ehala, Helena Tulve, Timo Steiner, Ülo Krigul ja Peeter Vähi. Uute
liikmetena valiti juhatusse Evi Arujärv, Kristo Matson ja Tatjana
Kozlova-Johannes. Endistest juhatuse liikmetest otsustasid mitte enam
kandideerida Tõnu Kõrvits ja Margus Pärtlas.

Esimehe ametisse valitud Märt-Matis Lill toob välja, et aseesimehena on ta
tegelenud palju erinevaid loomeliite ühendavate küsimustega. Muuhulgas on
ta olnud Elamusaasta projekti üks algatajaid ja vedajaid. Märt-Matis Lill
kuulub Kultuurikoja juhatusse, MTÜ “Elamusaasta” juhatusse, on SA
Kultuurileht nõukogu liige ja Tallinna Ülikooli kuratooriumi liige.

Eesti Heliloojate Liidu esimehena on Märt-Matis Lill väljendanud soovi
tegeleda muuhulgas selle nimel, et tekiks uus eesti muusika arengukeskus,
kus rõhuasetus on süvamuusika ja eesti heliloomingu edendamisel.
Samuti soovib ta elavdada suhtlust välismaiste kolleegide ja heliloojate
liitudega, eesmärgiga tihendada omavahelist suhtlust, luua otsekontakte ja
seekaudu suurendada huvi ja teadmisi eesti heliloomingu vastu. Ideaaliks
oleks Lille sõnul olukord, kus erinevate eesti heliloojate loomingut
tellitaks ja esitataks regulaarselt ka väljaspool Eestit.
Üheks prioriteediks oleks tema jaoks esimehena tegutsedes ka eesti muusika
osakaalu suurendamine nii raadios kui kontserdikavades. Oluline on Lille
sõnul ka pidev suhtlus kultuuri- ja haridusministeeriumiga selle nimel, et
heliloojate huve ja arvamusi võetaks oluliste otsuste langetamisel kuulda
ning teostataks eesti heliloomingu arenguks võimalikult soodsat kultuuri-
ja hariduspoliitikat.
Üheks olulisemaks teemaks on Lille jaoks siiani olnud ka Eesti Heliloojate
Liidu 90. juubeliaasta ürituste planeerimine. Lill on juubeliaastaga seotud
initsiatiivrühma liige ja selle kunstilise kontseptsiooni üks
väljatöötajaid.

Märt-Matis Lill õppis kompositsiooni Lepo Sumera juures Tallinna
Muusikakeskkoolis ja lõpetas 1999. aastal Eesti Muusikaakadeemia prof. Eino
Tambergi ja prof. Lepo Sumera juhendusel. Aastatel 1998-2004 õppis ta
heliloomigu erialal Sibeliuse Akadeemias Veli-Matti Puumala juures ning on
end kompositsiooni alal täiendanud Louis Andriesseni, Michael Jarrelli,
Luca Francesconi ja Magnus Lindbergi meistrikursustel. 2000. aasta suvel
osales ta stipendiaadina IRCAM-i suvekursustel Helsingis ning 2003. ja
2004. aastal Centre Acanthes’i suvekursustel Avignonis ja Metzis. Alates
1997-2004 õppis Lill paralleelselt heliloomingu õpingutega japanoloogiat,
sinoloogiat ja filosoofiat Helsingi Ülikoolis.

Märt-Matis Lill on Eesti Heliloojate Liidu liige alates 2000. aastast. Ta
oli Pärnu Nüüdismuusika Päevade kunstiline juht aastatel 1999-2009 ning
aastatel 2003-2011 Eesti Arnold Schönbergi Ühingu esimees.

Lille muusikateoseid on esitatud regulaarselt kontsertidel ja festivalidel
Eestis ja välismaal. Ta on teinud koostööd mitmete eri kunstivaldkondade
esindajatega ning kirjutanud muusikat arvukatele filmidele,
tantsuetendustele, näitustele ja kunstiprojektidele. Tema muusika on
kõlanud muuhulgas Rein Marani filmis “Põdra kuningriik”, Priit Tenderi
filmis “Köögi dimensioonid” ja Ulrike Kochi filmis “Regilaul – laulud
õhust”. 2009. aastal esetendus Von Krahli teatris rahvusvahelise
NYYD-festivali raames tema kammerooper “Indiate uurimine”.
2011. aastal valmis kultuuripealinna tellimusel Tallinna legendidele
põhinev ilmalik müsteerium “Armastajad ja elupõletajad”. Lille viimase aja
suurimaid projekte on olnud ulatuslik teos orkestrile, lindile ja saami
joigujale pealkirjaga “Põhjanaela paine”, mis kanti ette 10. aprillil
“Estonia” kontserdisaalis festivalil “Eesti Muusika Päevad”.

Heliloojate Liit
Lauteri 7c, 10145 Tallinn
Tel/Fax: +372 645 4068
E-mail: heliloojate.liit@gmail.com
www.helilooja.ee